Sempozyum Davet

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hematoloji Derneği eğitim çalışmalarından “2. Selim Hematolojide Güncelleme” toplantısını 24-26 Şubat 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. Güncelleme toplantımızın öncelikli hedefi genç hematologların eğitimine yönelik olarak selim hematoloji ile ilgili son bilgileri gözden geçirmektir. Sonrasında sunulan bu veriler ışığında kılavuzlarımız güncellenecektir. Derneğimizin ilk 2011 yılında düzenlediği bu toplantı sonrası elde edilen bilgiler ışığında düzenlenen çalıştay ile Derneğimizin Türkçe kılavuzları yayınlanmıştı.

Toplantımızın  ilk iki gününde güncel veriler bilimsel oturumlarda sunulacak, son gün ise çalıştay formatında düzenlenecektir.

Türk Hematoloji Derneği eğitim programında ayrıcalıklı bir yeri olan güncelleme toplantısının önemli bir eğitim hizmeti vereceğini düşünüyoruz. Bu toplantıda kıdemli hocalarımızın bilgi birikimlerini bizlere aktaracağı ve genç meslektaşlarımızın selim hematolojiyi öğrenmesi ve sorunlarını bizler ile paylaşması için çok uygun bilimsel bir ortam olacağına inanıyoruz.

Tüm üyelerimizden öncelikle bilimsel yayınları ile toplantıya destek olmalarını arzu ediyor, sizleri “2. Selim Hematolojide Güncelleme” toplantısına davet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Türk Hematoloji Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ

Değerli meslektaşlarım,

İkincisini düzenleyeceğimiz Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumuna hoşgeldiniz.

Sempozyumun ilk iki gününde, birbirinden değerli hocalarımız, günlük hematoloji pratiğinde sıklıkla karşı karşıya kaldığımız konular hakkında, son bilgilerle ve güncel yaklaşımlarla bizleri aydınlatacak.  Sempozyum sırasında kılavuz güncellemelerinin yapılacak olması, sempozyuma ayrı bir anlam katmaktadır. Özellikle yeni uzman olmuş meslektaşlarımızın ve uzmanlık öğrencilerinin hocalarıyla birlikte aynı masalarda kılavuzlara katkı yapacak olması, bizlere heyecan vermektedir.

Sempozyumun hazırlanmasında verdikleri emek için öncelikle Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kuruluna, tüm oturum başkanı ve konuşmacılarına, bilimsel alt komitelerimize, dernek ofis ve Serenas Organizasyon firması çalışanlarına teşekkür ederiz.
Tekrar tüm katılımcılara hoşgeldiniz diyerek, herkese çok iyi bir sempozyum süreci geçirmelerini dileriz.

Prof.Dr. Eyüp Naci Tiftik – Doç. Dr. Meltem Kurt Yüksel
Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu Bilimsel Sekreterleri