Kayıt Bilgileri

 KAYIT 23 Aralık 2016 Öncesi23 Aralık 2016 Sonrası
 Uzman550 TL600 TL
 Araştırma Görevlisi / Öğrenci400 TL450 TL
 Refakatçi325 TL375 TL
 Firma Temsilcisi500 TL550 TL

* Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecek ve Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fatura düzenlenecektir.

* Kongre kayıt ücretine kongre basılı malzemeleri, kongre çantası ve bilimsel etkinliklere katılım dahildir.

* Kayıt ücretleri, ilgili banka hesabına yatırılmadan kayıt konfirmasyonu verilmeyecektir.

Kayıt, Uydu Sempozyum ve Stand Ücretleri İçin Hesap Numaraları

BANKA ADIGARANTİ BANKASI
HESAP ADITÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BANKA SWİFT KODUTGBATRIS
ŞUBE ADIYENİŞEHİR ŞUBESİ
ŞUBE KODU411
TL411 6295718
TL IBAN NOTR 320006200041100006295718
EURO411 9084709
EURO IBAN NOTR 240006200041100009084709